Lidmaatschap en donateurs

Roman Ensemble en Roman Oro zijn altijd op zoek naar nieuwe muzikanten! Meespelen bij een van de ensembles? Neem contact op via de site van het betreffende ensemble.

Donateur worden van de Muziekvereniging? Dat kan! Voor een minimale donatie van €20 per jaar ondersteunt u de vereniging en daarmee de muzikanten van Roman Ensemble en Roman Oro. Neem contact op via de site van het betreffende ensemble.

Zowel het lidmaatschap als het donateurschap is schriftelijk (per mail) op te zeggen bij het bestuur. Dit kan jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het bestuur kan hierop in specifieke gevallen een uitzondering maken. Voor meer informatie en inzage in de statuten, neem contact op met bestuur.